Hangi firmalar Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Kuruluşlarından (TMGDK) hizmet almalıdır?

Tehlikeli Maddelerim Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili gönderen, alıcı, boşaltan, dolduran, paketleyen, yükleyen vb. faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşundan hizmet almakla yükümlüdür.