Çok Modlu Taşımacılık Hizmeti

cok-modlu-tasimacilik-hizmeti.jpg

Tehlikeli maddelerin karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu ( ADR, RID, IMDG CODE ve DGR (IATA - ICAO) taşımacılıklarında birden fazla mod ile taşınmasında uzman danışmanlarımız tarafından rehberlik ediyor olacağız.

 

Standart ve prosedürler eşliğinde uygun evrakların hazırlanmasının, etiketlenmesinin ve paketlenmesinin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.