TMGDK Nedir?

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşu (TMGDK): Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti vermek üzere T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşu ifade eder.

 

01.01.2018 Tarihinden itibaren yetki belgesi olmayan kurum ya da şahıslardan alınan hizmetler geçersiz sayılacaktır.

 

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: TMKTDGM-01)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

19.04.2017 Tarih 30043 sayılı resmi gazetede yayınlanan Tebliğe göre; tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmeleri, TMGD istihdam etmek ya da danışmanlık hizmeti almak zorundadır.

 

TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ ÇIKARTILMASI ve MUAFİYET BELGESİ ALINMASI

 

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında yayımlanan yönetmelikle, ADR’ye göre tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımacılığı alanında faaliyet gösteren; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecileri, bu faaliyet alanlarından biri veya birden fazlası için Ulaştırma Bakanlığına (Bölge Müdürlüklerine) başvurarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) almaları zorunlu hale gelmiştir.

 

Bu kapsamda, TMFB için gerekli evrakların hazırlanmasında, ilgili yerlere başvuru yapılmasında ve TMFB’nin temini hususunda gerekli bütün hizmeti sağlıyoruz.

 

TMFB kapsamında yapılması gereken iş ve işlemlerinin TMFB ve / veya TMGD muafiyeti içermesi durumunda, alınması gereken rapor tarafımızdan hazırlanmaktadır.