Dökümantasyon

dokumantasyon.jpg

ADR'de aksi belirtilmedikçe geçerli olan cilt 2 – referans 5.4.0 da beyan edildiği şekli ile tehlikeli maddeler / mallar ile ilgili olarak;

 

  • Taşıma belgesi

 

  • Büyük konteyner veya araç ambalaj sertifikası

​​​​​​​

  • Yazılı talimatlar

​​​​​​​

  • Çok modlu tehlikeli mal taşıma formu

​​​​​​​

  • Tehlikeli malları taşıma bilgilerinin saklanması